سرور اختصاصیdedicated

سرور اختصاصی1 1 موجود است


Core پردازنده 4

حافظه8 گیگابایت

فضای دیسک200 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 600 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی رایگان

قیمت یک ماهه3/920/000 ریال

قیمت سه ماهه11/400/000 ریال

قیمت شش ماهه22/100/000 ریال

قیمت یک ساله41/390/000 ریال