سرور نیمه اختصاصی VDS

سرور نیمه اختصاصی VDS یک سرور مشترک قدرتمند است که تعداد محدودی مشتری در آن قرار دارد. شما دسترسی کامل و کاملی (دسترسی ریشه) به سرور اصلی ندارید در VDS هر سرور دارای یک سیستم عامل کامل و مستقل است که امکان reboot شدن را هم دارد.
در این نوع سرویس منابع سرور فیزیکی از جمله RAM و CPU به طور کاملا اختصاصی برای سرور نیمه اختصاصی VDS کنار گذاشته میشوند .
البته باید به یاد داشته باشیم که VDS ها بر حسب تعداد سرورهای مجازی تعریف شده روی سرور فیزیکی، دارای محدودیت در CPU,RAM و هارددیسک هستند.
با پرکردن شکاف میان سرویس میزبانی اشتراکی (share) و سرور اختصاصی (Dediarted Server).
سرویس VDS بدون هزینه سنگین سرور اختصاصی به کاربران استقلال عمل (البته نرم افزاری) می دهد چنانکه امکان نصب هرگونه نرم افزار مورد نیاز روی سیستم عامل امکان پذیر است.

سرور نیمه اختصاصی VDS