ارسال مدارک ایرنیک دامنه آی آر

 • قبل از ارسال مدارک خود از ثبت درخواست مرتبط با مدرک ارسالی درسامانه ایرنیک بطور مستقیم یا از طریق نمایند‌گان فروش اطمینان حاصل فرمایید.
 • فقط فایل‌هایی از نوع PNG، JPG، TIFF و PDF با حجم کمتر از 5MB قابل قبول می‌باشد.

اعمال تغییرات/تنظیمات شناسه:

 • تغییر پاسخ محرمانه
 • گذرواژه
 • آدرس
 • شماره ثبت شرکت و نوع شناسه از محدود به حقیقی
 • اصلاح نام
 • اصلاح کدملی صاحب شناسه
 • ارسال مجوز برای دامنه‌های محدود

مدارک ارسال مربوط به شناسه شخصیت حقیقی

 • تعهد نامه ی تکمیل شده
 • مدارک هویتی ( کارت هوشمند ملی ) اگر شخصی کارت هوشمند ملی نداشته باشد و در دست اقدام باشد می تواند رسید کارت هوشمند ملی با شناسنامه ارسال نماید

مدارک ارسال مربوط به شناسه شخصیت حقوقی

 • تعهد نامه ی تکمیل شده در سربرگ شرکت
 • مدارک حقوقی ( مدارک ثبتی، روزنامه رسمی )

متن تعهدنامه

(به هیچ وجه متن تعهدنامه را دستکاری نکنید)

بسم تعالی

تعهدنامه

اینجانب آقا / خانم / شرکت شخصیت حقیقی یا حقوقی به شناسه شناسه ایرنیک در مورد دامنه های که صاحب امتیاز آنها بوده یا پس از این اقدام به ثبت آن می نمایم ، اعلام می دارم کلیه دامنه ها را بدون سوءنیت به ثبت رسانده و هیچیک از این دامنه ها ناقض حقوق اشخاص ثالث بویژه حقوق مربوط به نام اشخاص حقوقی یا علایم تجاری نبوده و همجنین مغایرتی با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ندارد
همجنین متعهد می گردم در صورت ثپت دامنه برای شخص یا شرکتی دیگر ، شناسه مربوط به همین شخص یا شرکت را به صورت رسمی به همراه مدارک ( کارت ملی ، روزنامه رسمی ) اعلام نمایم و کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از شکایت یا اقامه دعوی در مورد دامنه های ثبت شده برعهده اینجانب می باشد

مهر / امضاء
تاریخ

تکمیل فرم و ارسال مدرک »

مدارک مربوط به امور دامنه

 • ثبت دامنه به طور کلی: تعهد کتبی، مدارک ثبتی، روزنامه رسمی، پروانه فعالیت. ...
 • انتقال دامنه
 • لغو دامنه (حذف دامنه)
 • اعمال تغییرات بر روی دامنه مانند تغییر/تنظیم رابط‌های دامنه، تنظیم شناسه برای دامنه‌های انتقال یافته از سامانه قدیم و مواردی که انجام آنها بصورت آنلاین (برخط) امکان پذیر نمی‌باشد و یا دسترسی آن وجود ندارد، از قبیل اعمال تغییرات توسط ارسال نامه رسمی از جانب صاحب امتیاز دامنه.

تکمیل فرم و ارسال مدرک »