نمایندگی هاست

میزبانی هاست لینوکس نوع دلخواه عامل میزبانی برای افراد در زمینه طراحی وب است.
بسیاری از توسعه دهندگان برای مدیریت بستر میزبانی به Direct Admin اعتماد می کنند.
از ویژگی Direct Admin برای ساده سازی عملیات در بستر لینوکس استفاده می شود.
با Direct Admin به راحتی می توانید تمام کارهای توسعه خود را در یک مکان واحد مدیریت کنید رابط کاربری و مدیر میزبان وب می توانید وب سایت ها را منتشر کنید ، دامنه ها را مدیریت کنید ، حساب های ایمیل ایجاد کنید ، پرونده ها را ذخیره کنید و موارد دیگر.
گزینه های میزبانی لینوکس در همه جا وجود دارد ، بنابراین تشخیص بهترین ارائه دهنده مشکل است. بهترین گزینه میزبانی لینوکس به نیازهای خاص شما بستگی دارد. به عنوان مثال ، اگر فقط به پهنای باند کمی نیاز دارید ، می توانید یک ارائه دهنده ارزان قیمت را انتخاب کنید که دارای بسته های قابل تنظیم باشد.

میزبانی هاست لینوکس