کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

صدف 1 ( 50 مگابایت )
رایگان!

فضاي هاست50 مگابايت

ترافيک ماهانه 1 گيگابايت

تعداد دامنه 1 عدد

تعداد ساب دامنه 0 عدد

تعداد ايمل 0 عدد

تعداد پايگاه داده 1 عدد

سيستم عامل لينوکس

کنترل پنل دايرکت ادمين

هاست داخل ايرانصدف 2 ( 100 مگابایت )
300,000ریال سالانه

فضاي هاست100 مگابايت

ترافيک ماهانه 2 گيگابايت

تعداد دامنه 1 عدد

تعداد ساب دامنه 1 عدد

تعداد ايمل 1 عدد

تعداد پايگاه داده 1 عدد

سيستم عامل لينوکس

کنترل پنل دايرکت ادمين

هاست داخل ايرانصدف 3 ( 200 مگابایت )
550,000ریال سالانه

فضاي هاست200 مگابايت

ترافيک ماهانه 3 گيگابايت

تعداد دامنه 1 عدد

تعداد ساب دامنه 2 عدد

تعداد ايمل 2 عدد

تعداد پايگاه داده 2 عدد

سيستم عامل لينوکس

کنترل پنل دايرکت ادمين

هاست داخل ايرانصدف 4 ( 500 مگابایت )
1,000,000ریال سالانه

فضاي هاست500 مگابايت

ترافيک ماهانه 5 گيگابايت

تعداد دامنه 1 عدد

تعداد ساب دامنه 5 عدد

تعداد ايمل 5 عدد

تعداد پايگاه داده 5 عدد

سيستم عامل لينوکس

کنترل پنل دايرکت ادمين

هاست داخل ايرانصدف 5 ( 1 گیگابایت )
1,800,000ریال سالانه

فضاي هاست1 گيگابايت

ترافيک ماهانه 10 گيگابايت

تعداد دامنه 2 عدد

تعداد ساب دامنه 10 عدد

تعداد ايمل 10 عدد

تعداد پايگاه داده 10 عدد

سيستم عامل لينوکس

کنترل پنل دايرکت ادمين

هاست داخل ايرانصدف 6 ( 2 گیگابایت )
2,500,000ریال سالانه

فضاي هاست2 گيگابايت

ترافيک ماهانه 20 گيگابايت

تعداد دامنه 5 عدد

تعداد ساب دامنه 20 عدد

تعداد ايمل 20 عدد

تعداد پايگاه داده 20 عدد

سيستم عامل لينوکس

کنترل پنل دايرکت ادمين

هاست داخل ايرانصدف 7 ( 5 گیگابایت )
4,500,000ریال سالانه

فضاي هاست5 گيگابايت

ترافيک ماهانه 50 گيگابايت

تعداد دامنه 10 عدد

تعداد ساب دامنه 50 عدد

تعداد ايمل 50 عدد

تعداد پايگاه داده 50 عدد

سيستم عامل لينوکس

کنترل پنل دايرکت ادمين

هاست داخل ايرانصدف 8 ( 10 گیگابایت )
75,000,000ریال سالانه

فضاي هاست10 گيگابايت

ترافيک ماهانه 100 گيگابايت

تعداد دامنه 20 عدد

تعداد ساب دامنه 100 عدد

تعداد ايمل 100 عدد

تعداد پايگاه داده 100 عدد

سيستم عامل لينوکس

کنترل پنل دايرکت ادمين

هاست داخل ايرانصدف 9 ( 20 گیگابایت )
12,000,000ریال سالانه

فضاي هاست20 گيگابايت

ترافيک ماهانه 200 گيگابايت

تعداد دامنه 50 عدد

تعداد ساب دامنه 200 عدد

تعداد ايمل 200 عدد

تعداد پايگاه داده 200 عدد

سيستم عامل لينوکس

کنترل پنل دايرکت ادمين

هاست داخل ايرانصدف 9* ( 50 گیگابایت )
22,000,000ریال سالانه

فضاي هاست50 گيگابايت

ترافيک ماهانه 500 گيگابايت

تعداد دامنه 100 عدد

تعداد ساب دامنه 500 عدد

تعداد ايمل 500 عدد

تعداد پايگاه داده 500 عدد

سيستم عامل لينوکس

کنترل پنل دايرکت ادمين

هاست داخل ايران