سرور اختصاصی

سرور اختصاصی1


پردازنده 8 هسته

حافظه24 گیگابایت

فضای دیسک1 ترابایت

ترافیک ماهیانه 1000 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی رایگان

قیمت یک ماهه6/000/000 ریال

قیمت سه ماهه17/000/000 ریال

قیمت شش ماهه33/000/000 ریال

قیمت یک ساله60/000/000 ریال

سرور اختصاصی 2


پردازنده 8 هسته

حافظه20 گیگابایت

فضای دیسک1 ترابایت

ترافیک ماهیانه نا محدود

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی رایگان

قیمت یک ماهه7/000/000 ریال

قیمت سه ماهه20/000/000 ریال

قیمت شش ماهه38/000/000 ریال

قیمت یک ساله70/000/000 ریال