کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

VPS 1 سرور مجازی ایران
800,000ریال ماهانه

پردازنده 1 گیگاهرتز

حافظه1 گیگابایت

فضای دیسک10 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی رایگان

قیمت یک ماهه800/000 ریال

قیمت سه ماهه2/400/000 ریال

قیمت شش ماهه4/800/000 ریال

قیمت یک ساله9/600/000 ریال
VPS 2 سرور مجازی ایران
1,200,000ریال ماهانه

پردازنده 2 گیگاهرتز

حافظه2 گیگابایت

فضای دیسک20 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی رایگان

قیمت یک ماهه1/200/000 ریال

قیمت سه ماهه3/600/000 ریال

قیمت شش ماهه7/200/000 ریال

قیمت یک ساله14/400/000 ریال
VPS 3 سرور مجازی ایران
1,800,000ریال ماهانه

پردازنده 3 گیگاهرتز

حافظه3 گیگابایت

فضای دیسک40 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 300 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی رایگان

قیمت یک ماهه1/800/000 ریال

قیمت سه ماهه5/400/000 ریال

قیمت شش ماهه10/800/000 ریال

قیمت یک ساله21/600/000 ریال
VPS 4 سرور مجازی ایران
2,400,000ریال ماهانه

پردازنده 4 گیگاهرتز

حافظه4 گیگابایت

فضای دیسک60 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 400 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی رایگان

قیمت یک ماهه2/400/000 ریال

قیمت سه ماهه7/200/000 ریال

قیمت شش ماهه14/400/000 ریال

قیمت یک ساله28/800/000 ریال
VPS 5 سرور مجازی ایران
3,000,000ریال ماهانه

پردازنده 5 گیگاهرتز

حافظه5 گیگابایت

فضای دیسک80 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 500 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی رایگان

قیمت یک ماهه3/000/000 ریال

قیمت سه ماهه9/000/000 ریال

قیمت شش ماهه18/000/000 ریال

قیمت یک ساله36/000/000 ریال
VPS 6 سرور مجازی ایران
3,600,000ریال ماهانه

پردازنده 6 گیگاهرتز

حافظه6 گیگابایت

فضای دیسک100 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 600 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی رایگان

قیمت یک ماهه3/600/000 ریال

قیمت سه ماهه10/800/000 ریال

قیمت شش ماهه21/600/000 ریال

قیمت یک ساله43/200/000 ریال